2015 03 27 klein symposium chr trauma      

 Symposium chronische traumatisering
27 maart 2015 te Amstelveen

cursus pijl

Het lidmaatschapsgeld en de donaties worden gebruikt om de kosten van ons blad, de website en onze halfjaarlijkse themadagen te bekostigen.

lid worden100x61 opt Lidmaatschap van Loga:
Voor €30,00 per jaar bent u lid.
Als lid krijgt u Loga-Letters toegezonden en kunt u deelnemen aan de activiteiten van LOGA.

Aanmelden LOGA-lidmaatschap

 

donateur worden100x61 opt

Donatie of gift
Donateur worden van LOGA?
Als u de activiteiten van LOGA wilt steunen, dan kunt u al donateur worden vanaf €15 per jaar.
Hier kunt u zich aanmelden of
stort het bedrag op banknr. NL21 INGB 0006 5606 25  t.n.v LOGA, Hoogland o.v.v. 'donateur'.
U kunt ons RSIN nummer ( 816102417) vermelden bij uw belastingaangifte zodat uw gift aftrekbaar kan worden.

 

opzeggen100x61 opt

Opzeggingen
Tenminste 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar (art.7) bij de penningmeester.
Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december.

 

 

mutatie100x61 opt Mutaties
Wilt u wijzigingen, zoals telefoon en/of adreswijzigingen doorgeven aan onze ledenadministratie?
Go to top

Copyright © 2013 LOGA. Alle rechten voorbehouden.